Tagged: hoc lap trinh python tai Da Nang hoc lap trinh C# o dau ?

Học lập trình Đà Nẵng 0

Multi-Thread và Service trong Android

Multi-Thread và Service trong Android I. Multi-Thread 1: Thread là gì? Thread là một luồng của một chương trình đang chạy. Một chương trình đang chay thường sẽ có 1 luồng chính chủ đạo...

học lập trình đà nẵng 0

Cấu trúc thư mục và phân quyền trong Ubuntu

Cấu trúc thư mục và phân quyền trong Ubuntu Ubuntu hay nền tảng Linux là cực kỳ quan trong khi chúng ta phải làm việc với server hoặc các hệ thống tương tự (docker cũng thường...

Học lập trình Đà Nẵng 0

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java Tính đóng gói (encapsulation) và che giấu thông tin (information hiding) Tức là trạng thái của đối tượng được bảo vệ không cho...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Đây là công nghệ sẽ giúp khôi phục nhà thờ Đức Bà Paris!

Đây là công nghệ sẽ giúp khôi phục nhà thờ Đức Bà Paris! Người viết: Minh Thắng Ngày 15/4, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Paris, khiến tháp nhọn...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Node.js thực sự là gì?

Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nghe thật tuyệt, nhưng mà nó có nghĩa là gì? Nó hoạt động như thế nào? Nền tảng Node runtime bao gồm mọi thứ mà bạn...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Rèn giũa mindset của một Data Scientist

Tác giả: Ông Xuân Hồng Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của mình trong quá trình làm việc với Data Science (DS). Về cơ bản, tôi nghĩ các bạn cũng...