Tagged: hoc lap trinh php o dau ? hoc lap trinh java o dau ? hoc lap trinh asp.net o dau ? hoc lap trinh python o dau ? hoc lap trinh angular o dau ? hoc lap trinh C# o dau ? hoc lap trinh C++ o dau ?

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cần gì để trở thành một lập trình viên?

Cần gì để trở thành một lập trình viên? Không bao giờ sợ phải bắt đầu. Tôi sẽ không viết hai lần cùng một đoạn mã giống nhau. Khi phát triển phần mềm, hãy...

Chương trình dự đoán ngôn ngữ như Google Dịch 0

Chương trình dự đoán ngôn ngữ như Google Dịch

Chương trình dự đoán ngôn ngữ như Google Dịch Bài toán dự đoán ngôn ngữ Đã bao giờ bạn sử dụng ứng dụng Google dịch và để ý tới chương trình dự đoán ngôn ngữ của...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Hành trình học code và Bí quyết để sống sót

Quincy Larson chỉ là một “anh chàng công sở”. Một ngày nọ, anh ta quyết định mình muốn học code. Anh hỏi ý kiến mọi người xung quanh. Thế rồi, anh bắt đầu với một...