Tagged: hoc lap trinh php o dau ? hoc lap trinh java o dau ? hoc lap trinh asp.net o dau ? hoc lap trinh python o dau ? hoc lap trinh angular o dau ? hoc lap trinh C# o dau ? hoc lap trinh C++ o dau ? hoc lap

Học lập trình Đà Nẵng 0

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình đầu tiên có thực sự quan trọng như bạn nghĩ?

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình đầu tiên có thực sự quan trọng như bạn nghĩ? Có rất nhiều người tin rằng nếu bạn chọn ngôn ngữ lập trình đầu tiên sai thì sẽ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách sử dụng các plugins jQuery trong VueJS

Cách sử dụng các plugins jQuery trong VueJS Người viết: Max Hế lô! Sau 1 thời gian tu luyện trên núi mình đã quyết định xuống núi để quay lại chiến đấu cùng các...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Phỏng vấn ở Silicon Valley (Phần 2) – Happy Ending

Phỏng vấn ở Silicon Valley (Phần 2) – Happy Ending Tiếp theo phần 1, mình xin kể tiếp câu chuyện phỏng vấn ở Silicon Valley. Sau lần thất bại đó, đơn vị tiếp tục đưa...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Sự khác nhau giữa Buffers và Cached

Sự khác nhau giữa Buffers và Cached Cached Là kích thước của page cache. Buffers là kích thước của in-memory block I/O buffers. 2. Trả lời dài: Cả Cached và Buffers đều có ý...

Chúng ta có nên học lập trình không? 0

Chúng ta có nên học lập trình không?

Chúng ta có nên học lập trình không? Người viết: Lê Nga Trong một thế giới số hóa ngày càng mạnh mẽ, sở hữu một số kỹ năng công nghệ, đặc biệt là lập...

Học lập trình Đà Nẵng 0

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java

4 tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java Tính đóng gói (encapsulation) và che giấu thông tin (information hiding) Tức là trạng thái của đối tượng được bảo vệ không cho...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Trung Quốc giám sát công nhân vệ sinh bằng vòng đeo GPS

Trung Quốc giám sát công nhân vệ sinh bằng vòng đeo GPS Nhiều công nhân vệ sinh Trung Quốc sẽ nhận được thông báo qua vòng đeo tay có tích hợp GPS nếu họ...