Tagged: hoc lap trinh ios tai Da hoc lap trinh ios tai Da Nangang

Học lập trình Đà Nẵng 0

So sánh Interface và Abstract trong lập trình hướng đối tượng

So sánh Interface và Abstract trong lập trình hướng đối tượng   Tổng quan Interface và Abstract class là 2 khái niệm cơ bản trong lập trình OOP. Nhưng phân lớn mọi người cảm thấy mơ hồ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Tìm hiểu về Generic Protocol trong Swift

Trong Swift có 2 cách để tạo protocol generic: Thêm Self Requirement. Dùng Associated Types 1. Protocol Self Requirement Kiểu của các parameters là kiểu Self. Khi class , struct hoặc enum adopt protocol này,...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách mà python implement switch case

Cách mà python implement switch case 1. Giới thiệu Khi mình tìm hiểu python ta đã thấy một điều quái lạ là vì sao python không định nghĩa các function switch case cho dev?...

Học lập trình Đà Nẵng 0

So sánh MongoDB và MySQL: Cở sở dữ liệu nào thì tốt hơn?

So sánh MongoDB và MySQL: Cở sở dữ liệu nào thì tốt hơn? Giới thiệu Các cơ sở dữ liệu quan hệ giữ vị trí đi đầu trong nhiều thập kỷ và vào thời...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Trung Quốc giám sát công nhân vệ sinh bằng vòng đeo GPS

Trung Quốc giám sát công nhân vệ sinh bằng vòng đeo GPS Nhiều công nhân vệ sinh Trung Quốc sẽ nhận được thông báo qua vòng đeo tay có tích hợp GPS nếu họ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách build một extension (tiện ích mở rộng) trên Chrome

Gần đây mình đã tự tạo một phiên bản chrome extension đầu tiên cho mình. Nó tên là Catify, và nó có thể thay mọi hình ảnh trên giao diện page của bạn tràn...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Node.js thực sự là gì?

Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nghe thật tuyệt, nhưng mà nó có nghĩa là gì? Nó hoạt động như thế nào? Nền tảng Node runtime bao gồm mọi thứ mà bạn...