Tagged: hoc lap trinh dam bao dau ra

Học lập trình Đà Nẵng 0

Học lập trình tại Đà Nẵng để nhận được nhiều ưu đãi

Từ tháng 4/2016, MSITA tập trung vào mục tiêu giúp sinh viên Việt Nam hoà nhập môi trường làm việc Quốc tế, trên cơ sở trang bị Kỹ năng chuyên môn (03 nhóm ngành nghề...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Có nên sử dụng Kotlin lateinit var hay không?

Có nên sử dụng Kotlin lateinit var hay không? Người viết: Dang Anh Quan Tóm tắt về lateinit Theo giới thiệu về bối cảnh từ doc thì các property với non-null type sẽ phải...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Một cái nhìn về CSS Reset

Một cái nhìn về CSS Reset Người viết: Phan Duc Anh Mở đầu Không phải ngẫu nhiên mà nhiều lúc bạn viết giao diện không cho thêm một thuộc tính nào mà các thẻ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình an toàn trong phát triển ứng dụng web (P2) Người viết: maiphuoctung 3. Sử dụng token để tránh lỗ hổng CSRF – Nguy...

Học lập trình Đà Nẵng 0

For vs forEach() vs for/in vs for/of in JavaScript

For vs forEach() vs for/in vs for/of in JavaScript Người viết: Nguyen Van Ngoc Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh sự khác biệt của 4 cách duyệt mảng trong Javascript:...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình an toàn trong phát triển ứng dụng web (P2)

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình an toàn trong phát triển ứng dụng web (P2) Người viết: maiphuoctung 3. Sử dụng token để tránh lỗ hổng CSRF – Nguy...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Flutter khác biệt gì so với “người anh” Android?

Flutter khác biệt gì so với “người anh” Android? Flutter là gì? Flutter là mobile UI framework của Google để tạo ra các giao diện native chất lượng cao trên iOS và Android trong...