Tagged: hoc lap trinh asnet da nang

Học lập trình Đà Nẵng 0

Ngành công nghệ thông tin sẽ là tương lai của Đà Nẵng

Ngành công nghệ thông tin sẽ là tương lai của Đà Nẵng Với tốc độ phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp CNTT đang đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Sự kiện WWDC 2019 của Apple đã được định ngày: từ 3 đến 7 tháng Sáu tới đây Tại sự kiện này, dự kiến Apple sẽ mang đến hàng loạt thay đổi đáng kể...

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Từ con số 0 anh chàng này đã học code để trở thành kỹ sư phần mềm trong vòng 12 tháng như thế nào?

Trong vòng 1 năm, Sean Smith đã học code và từ một anh chàng làm việc bán thời gian trong trung tâm tập leo núi biến thành một kỹ sư phần mềm Dưới đây...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách mạng 4.0 học CNTT là một lợi thế <3 <3

Dân trí Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hội tụ nhiều công nghệ, trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin (CNTT). Công nghệ thông tin xuất hiện trong hầu khắp các lĩnh...