Category: Lập trình Aspnet

Học lập trình Đà Nẵng 0

Tạo SSL Certificate Authority cho HTTPS trên local

Tạo SSL Certificate Authority cho HTTPS trên local Trên đây cũng có khá nhiều bài viết làm sao để tạo self-signed SSL cho localhost để có thể test thử HTTPS. Nhưng những cách đó...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Generic Protocol trong Swift

Generic Protocol trong Swift Trong Swift có 2 cách để tạo protocol generic: Thêm Self Requirement. Dùng Associated Types 1. Protocol Self Requirement Kiểu của các parameters là kiểu Self. Khi class , struct hoặc...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Quản lý bộ nhớ trong Javascript

Quản lý bộ nhớ trong Javascript Tổng quan Những ngôn ngữ như C có các nguyên hàm quản lý bộ nhớ cấp thấp như malloc() và free(). Javascript cấp phát bộ nhớ khi mọi thứ (đối tượng,...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Ngôn ngữ lập trình Perl 1. Mở đầu Perl (viết tắt của Practical Extraction and Report Language – is high-level, general-purpose, interpreted, dynamic programming languages) được Larry Wall xây dựng từ năm 1987, với...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Open source: vì sao chúng ta phải quan tâm tới cách quản lí project hơn

Open source: vì sao chúng ta phải quan tâm tới cách quản lí project hơn Từng có một thời khi những công nghệ then chốt luôn đến từ các ông lớn thương mại như...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Tổng quan về React Native

Sự phát triển về CNTT ngày càng khủng khiếp. Những công nghệ mới đã và đang làm thay đổi thế giới một cách nhanh chóng. Từ lúc mới ra đời cho đến nay smartphone...

Học lập trình Đà Nẵng 0

15 chứng chỉ đáng giá trong ngành lập trình

15 chứng chỉ đáng giá trong ngành lập trình Chứng chỉ và kỹ năng không chỉ có thể giúp tăng lương của bạn mà còn giúp thăng chức và trở nên hấp dẫn hơn...