Daily Archive: August 19, 2019

học lập trình đà nẵng 0

Định tuyến động với giao thức RIP trên Router Cisco

Định tuyến động với giao thức RIP trên Router Cisco sinhvientot.net gởi đến các bạn Bài viết hướng dẫn Xây dựng mô hình mạng kết nối 3 chi nhánh lại với nhau sử dụng...

học lập trình đà nẵng 0

Hướng dẫn cấu hình VLAN trên switch CISCO

VLAN là gì ? Cấu hình VLAN Thiết lập mô hình mạng như mô hình logic Thực hiện các yêu cầu sau Hướng dẫn thực hiện “step by step” Bảng địa chỉ IP Khởi...

học lập trình đà nẵng 0

Biến – hằng – câu lệnh và biểu thức

Khi lập trình, cần phải nắm rõ phạm vi của biến. Nếu khai báo và sử dụng không đúng, không rõ ràng sẽ dẫn đến sai sót khó kiểm soát được, vì vậy bạn...

học lập trình đà nẵng 0

Chuỗi là gì? Hàm nhập xuất chuỗi trong C/C++

Chuỗi là gì? Hàm nhập xuất chuỗi trong C/C++ Trong ngôn ngữ lập trình C không có kiểu dữ liệu chuỗi mà chuỗi trong C là một dãy các kí tự kiểu char. Một...

học lập trình đà nẵng 0

Hướng dẫn Cấu hình static route trên routers Cisco

Hướng dẫn Cấu hình static route trên routers Cisco Mục lục bài viết [Ẩn] Mô hình logic: Yêu cầu thực hiện: Hướng dẫn thực hiện “step by step” Kiểm tra Bài tập luyện tập: Công...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách học Trí tuệ nhân tạo và máy học cho sinh viên NĂM NHẤT

Cách học Trí tuệ nhân tạo và máy học cho sinh viên NĂM NHẤT Hôm qua lên lớp về khái niệm Trí tuệ nhân tạo và máy học cho sinh viên NĂM NHẤT (đang...

học lập trình đà nẵng 0

Hướng dẫn Dev-C++ căn bản

Hướng dẫn Dev-C++ căn bản Với người mới bắt đầu học lập trình, ngôn ngữ được ưu tiên hàng đầu và gần như bắt buộc đó chính là C/C++. Tuy nhiên, có nhiều IDE...