Daily Archive: August 6, 2019

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách khắc phục lỗi trong Java

Hiberante – Khắc phục lỗi org.hibernate.HibernateException: A collection with cascade=”all-delete-orphan” was no longer referenced by the owning entity instance Bài viết này dành cho các bạn đã và đang sử dụng hibernate vào project...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Hiểu OOP là gì một cách đơn giản?

Hiểu OOP là gì một cách đơn giản? Rất nhiều câu hỏi phỏng vấn về OOP, lập trình hướng đối tượng mà trong những buổi phỏng vấn về các ngôn ngữ như PHP, JAVA,...

học lập trình Đà Nẵng 0

Khắc phục lỗi – Trong java

Hướng dẫn khắc phục lỗi org.springframework.security.web.firewall.RequestRejectedException trong Spring Security Khi chúng ta thực hiện lập trình thì lỗi tạo ra thì thường xuyên với các developer. Đặc biệt khi lập trình và cấu hình...

học lập trình đà nẵng 0

JSESSIONID trong URL trong java

Cách vô hiệu hóa JSESSIONID trong URL trong java Trong dự án gần đây, tôi gặp vấn đề với ứng dụng web khi chạy trên trình duyệt Internet Explore, với các trình duyệt khác...

học lập trình Đà Nẵng 0

Cách lấy địa chỉ IP và hostname của máy trong Java?

Cách lấy địa chỉ IP và hostname của máy trong Java? Hôm nay đang làm dự án thì có một task nhỏ cần giải quyết vấn đề rằng khi load trang web thì tại...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Kiểu cấu trúc – struct

Nội dung 1. Kiểu cấu trúc 1.1 VD mở đầu 1.2 Xây dựng kiểu cấu trúc, khai báo biến cấu trúc 1.3 Truy cập đên các thành phần của cấu trúc 1.4 Gán các...

học lập trình Đà Nẵng 0

Con trỏ trong c

Nội dung 1. GIới thiệu con trỏ trong C 2. Biến con trỏ 2.1 Ví dụ a. Khai báo biến con trỏ b. Quy định vùng trỏ tới của con trỏ c. Cách truy...