Daily Archive: July 20, 2019

Học lập trình Đà Nẵng 0

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng java spring

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng java spring I. Giới thiệu Java Spring 1. Khái niệm Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Lớp(class) và Đối tượng trong C++

Mục đích chính của C++ là bổ sung thêm tính hướng đối tượng (object) cho Ngôn ngữ lập trình C và các Lớp (class) là tính năng trung tâm của C++ mà hỗ trợ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Viết chương trình đầu tiên và một số quy tắc

Chương trình đầu tiên. Các tạo một file HelloWorld.java và mở text editor (trên windows có thể dùng notepad, linux dùng gedit, vim hoặc bất cứ một trình soạn thảo nào cũng được) ra và gõ lệnh...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cài đặt java trên windows, linux, macOS

Cài đặt java trên windows, linux, macOS Sau khi đã tìm hiểu sơ qua về java rồi thì bài này mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt java trên windows, linux và macOS. Mục...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Hàm ẩn danh Lambda trong Python

Hàm ẩn danh Lambda trong Python Nếu như bạn đã tửng sử dụng javascript, jquery,.. thì chắc chắn bạn sẽ không lạ với kiểu khai báo biến, hàm như sau: // javascript var add...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Lớp trừu tượng Abstract trong PHP hướng đối tượng

Lớp trừu tượng Abstract trong PHP hướng đối tượng Tiếp tục với series học lập trình PHP hướng đối tượng, bài này chúng ta sẽ timg hiểu về một loại class đặt trưng cho tính...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Phương thức khởi tạo vào hủy trong lập trình hướng đối tượng

Phương thức khởi tạo vào hủy trong lập trình hướng đối tượng Khi nhắc đến lớp trong lập trình hướng đối tượng thì chúng ta không thể nào không nhắc đến phương thức(hàm) khởi...