Daily Archive: July 18, 2019

Học lập trình Đà Nẵng 0

Mảng 1 chiều trong C++ (Arrays)

Mảng 1 chiều trong C++ (Arrays) Dẫn nhập Ở bài học trước, mình đã chia sẻ cho các bạn về phương pháp PHÁT SINH SỐ NGẪU NHIÊN TRONG C++ (Random number generation). Hôm nay, mình...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối

Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối Hướng dẫn cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối thông qua 5 bài lab. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Thuật toán tìm kiếm Smith

Thuật toán tìm kiếm Smith Giới thiệu về bài toán tìm kiếm mẫu, string: https://stackjava.com/mot-so-thuat-toan-tim-kiem-mau, tìm kiếm mấu bằng thuật toán tìm kiếm Smith, cài đặt Smith bằng Java Thuật toán tìm kiếm Smith Kết...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Ở Ấn Độ, đang có một thế hệ trẻ em học viết code trước khi biết nói chuyện với mọi người

Ở Ấn Độ, đang có một thế hệ trẻ em học viết code trước khi biết nói chuyện với mọi người Những đứa trẻ mới chỉ 3, 4 tuổi đã được bố mẹ đưa...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Mảng trong Python

Mảng là một phần cơ bản của tất cả các ngôn ngữ lập trình, nó là tập hợp các phần tử của một kiểu dữ liệu duy nhất, ví dụ mảng số nguyên, mảng chuỗi....

Học lập trình Đà Nẵng 0

Kiểu dữ liệu trong Python: chuỗi, số, list, tuple, set và dictionary

Trong phần trước, chúng ta đã làm quen với chương trình Python đầu tiên là thêm hai số và in tổng của chúng ra ngoài màn hình. Phần này, bạn sẽ học cách sử dụng Python...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách viết lệnh, thụt lề và chú thích trong Python

Mỗi ngôn ngữ lập trình có câu lệnh, cách viết lệnh và bình luận khác nhau. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nắm được quy luật và cách viết của ngôn ngữ đó. Trong...