Tưởng chỉ là concept, đế sạc không dây ma thuật phong cách Dr. Strange có thật rồi đây này, giá 400 nghìn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *