Apple được cho là sẽ ra mắt một cặp tai nghe không dây trùm đầu, và hoàn toàn có thể phổ biến như AirPods

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *