Daily Archive: March 1, 2019

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Tìm hiểu về Automatic Reference Counting(ARC) Và quản lý bộ nhớ trong swift

I. Giới Thiệu Trước đây, trước khi ARC được Apple đưa vào Xcode, việc quản lý bộ nhớ là nỗi ác mộng thực sự với các lập trình viên. Lập trình viên chúng ta...

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 1) 0

So sánh những điểm giống và khác nhau giữa Swift và Kotlin (Phần 1)

I. Giới thiệu Cả Swift và Kotlin đều là những ngôn ngữ lập trình rất mới: Swift xuất hiện từ năm 2014, được phát triển bởi Apple. Swift chính thức trở thành ngôn ngữ...

Tìm hiểu về Optional trong Swift 0

Tìm hiểu về Optional trong Swift

Tìm hiểu về Optional trong Swift Trong bài viết này, người viết xin giới thiệu về Optional, một khái niệm mới trong ngôn ngữ lập trình Swift. Với việc sử dụng optional, ngôn ngữ...

Học lập trình Đà Nẵng 0

Giới thiệu về “Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)” bằng Swift.

Giới thiệu về “Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)” bằng Swift. Hiện nay, Natural Language Processing – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ( gọi tắt là NLP) chưa được phổ biến và sử...