Daily Archive: January 15, 2019

Học lập trình Đà Nẵng 0

Cách mạng 4.0 học CNTT là một lợi thế <3 <3

Dân trí Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) hội tụ nhiều công nghệ, trong đó cốt lõi là công nghệ thông tin (CNTT). Công nghệ thông tin xuất hiện trong hầu khắp các lĩnh...