Monthly Archive: December 2018

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Laravel đăng nhập thông qua các mạng xã hội Facebook, Google, Twitter, Github

Laravel đăng nhập thông qua các mạng xã hội Facebook, Google, Twitter, Github Hôm nay mình xin giới thiệu một phương thức đăng nhập thông qua mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Google, Twitter, Github, … Đăng...

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

20 mẹo khi làm việc với Laravel Eloquent

20 mẹo khi làm việc với Laravel Eloquent 1. Increments và Decrements Thay vì: $article = Article::find($article_id); $article->read_count++; $article->save(); Bạn có thể rút gọn thành như thế này: $article = Article::find($article_id); $article->increment(‘read_count’); Như thế...