Daily Archive: October 12, 2018

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Lệnh console.log kết hợp với Firebug trong Javascript

Lệnh console.log kết hợp với Firebug trong Javascript Đăng bởi: TheHalfHeart– Vào ngày: 23-04-2015– View: 20343 Trong Javascript có một hàm thường được sử dụng để debug đó là hàm console.log(), nó có nhiệm vụ show ra...