Daily Archive: October 3, 2018

Học lập trình tại Đà Nẵng 1

Câu chuyện làm nghề của chị Vân :D :D

Nếu ai còn thức thì đọc hen. Đọc cho hết. Câu chuyện làm nghề 🙃🙃🙃🙃🙃 Chị không biết chính xác đã đến với nghề này như thế nào nữa ? Có nhiều người bảo chị...