Monthly Archive: September 2018

Hoc lap trinh tai Da Nang 0

Xây dựng cho mình một CRM đơn giản từ đầu trong PHP và MySQL

Xây dựng cho mình một CRM đơn giản từ đầu trong PHP và MySQL Ảnh của Mike Kononov trên  Unsplash Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) là một hệ thống quản lý...