Daily Archive: April 24, 2018

0

Phũ :V

Viết cái văn bản trả lời khách không ra hồn thì làm được việc gì lớn. Ăn nói không nên lời thì mãi làm lính thôi. Bán hàng lơ ngơ như cậu thì nghèo...

0

KỲ THỰC TẬP CỦA TÔI

Là một sinh viên năm 3 hay năm 4 thì chắc hẳn ai cũng có hình dung riêng cho công việc thực tập của mình như thế nào rồi. Đối với tôi-một sinh viên...