Daily Archive: April 23, 2018

0

KĨ NĂNG MỀM TRONG CÔNG VIỆC

Ngoài những kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, thì kỹ năng mềm là cái các bạn phải trao dồi thêm Thứ nhất, khả năng học hỏi nhanh, có phương pháp tiếp...